Güvercin Beslemek ve Apartmanlar: Yüksek Binalar Güvercinleri de Vurdu

Eskiden yani apartmanların çok olmadığı, insanların daha çok bahçeli evlerde yaşadıkları zamanlarda özellikle taklacı güvercin beslemek daha kolaydı.

Apartmanda Güvercin Beslemek
Paylaşın

Apartmanda Güvercin beslemek bir çok insanın çoğu zaman çatıda sürdürmeye  çalıştığı bir hobi. İnsanların şehirlere göç etmeleri ve şehirlerde bahçeli az katlı evlerin yerini yüksek katlı apartmanların alması ile birlikte taklacı güvercinler için de hayat zorlaşmaya başladı.  

Güvercin sevdalıları, bu yeni apartmanların balkonlarında veya çatı katlarında bu sevdaya bağlılıklarını korumaya çalışıyorlar. İnsanlar değişen koşullara uyum sağlamada nispeten daha başarılı olsa da, taklacı güvercinlerin bu yüksek binalar arasında gökyüzüne kavuşmaları her geçen gün imkansız hale geliyor ve apartmanda güvercin beslemek zor bir durum oluyor.

Taklacı güvercinler, havalandıktan sonra bir süre gökyüzünün keyfini çıkararak bulutlara karışsalar da marifetlerini sergilemek, güvercin sevdalılarına gösterilerini sunmak için yuvalarına doğru alçalarak gelirler. Yuvalarına gelirken birkaç metreye kadar alçaldıktan sonra gökyüzü yarılmış da şimşekler çakıyor gibi kanatlarını çırpıp taklalar atarak tekrar gökyüzüne doğru uçarlar. Taklacı güvercinlerin, bulutlardan salınıp bir ateş topu gibi evine doğru gelirken karşılarına çıkan bu yüksek apartmaların arasından labirentlerden geçer gibi sıyrılıp evlerine gelip maharetlerini gösterebilmeleri artık pek kolay olmuyor. 

Taklacı güvercinlerin bu yeni duruma alışması pek mümkün görünmese de güvercin sevdalılarının, tutkularından kolay kolay vazgeçeceği de pek mümkün görünmüyor. Güvercinlerin sevdalıları yaşadıkları yerlerde bu aşklarını yaşamaya devam etmeye çalışırken bir taraftan da yeni arayışlara yöneldiler. İmkanı ve zamanı olanlar sevdalarının peşine takılıp şehir dışına taşındılar. Güvercinlerinin özgürce bulutlara karışabilecekleri ilçelere, köylere yerleşmeye başladılar. Bazı güvercin sevdalıları da şehir içinde veya şehir dışında ortak kümes alanlarında hobidaşları ile birlikte bu hayatla bağlarını korumaya çalışıyorlar. Bazı taklacı güvercin sevdalıları ise güvercin sevdasından vazgeçmedi ama taklacı güvercinler yerine özellike balkonda, çatıda beslenebilen, gökyüzüne kavuşma tutkusu olmayan Şebap, Miro gibi kostüm güvercinlerini beslemeye başladılar. 

Şehirlerdeki yüksek katlı apartmanların insan yaşamına olumlu veya olumsuz bir çok etkisi olduğu söylenebilir ama tek bir gerçek var ki bu yüksek yüksek apartmanlar güvercin sevdalılarına da biricik aşkları taklacı güvercinlere de hayatı dar etti.

 

Dr. Emrah Özbay

01.01.2021

Paylaşan Dr. Emrah ÖZBAY

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde, Yüksek Lisans eğitimlerini Ekonomi alanında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Finansal Analiz ve Fon Yönetimi alanında University of Exeter Business School’da yapan Özbay, İstanbul Üniversitesi’nden Finans alanında doktora derecesini aldı. Meslek yaşamına Sermaye Piyasası Kurulu’nda başlayan Özbay SPK’daki görevlerinden sonra özel sektörde çalışma hayatına devam etmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi’de Finans ve Ekonomi alanında öğretim görevlisi olan Özbay, %30 Club ve UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu üyesidir.